займ на карту

Gemeente Oss
Organisatieverbetering – Samenwerking – Communicatie – Inspiratie

“We hebben heel veel positieve feedback gekregen”

Opdrachtgever
De gemeente Oss telt 90.000 inwoners en bestaat uit 23 dorpskernen. Met 5.500 bedrijven biedt Oss bovendien onderdak aan 40.000 werknemers in allerlei industrieën. Tegelijk is Oss is een stad waar werken, goed leven en ontspannen hand in hand gaan.

Achtergrond
De gemeente Oss heeft Innovatie Oss in het leven geroepen: een initiatief om de ambtelijke organisatie te vernieuwen en te inspireren. Het resultaat: vier keer per jaar vindt er een ‘Vonk van Inspiratie’ plaats: een bijeenkomst gericht op het van binnenuit verbeteren en aansluiten bij de behoeftes van de verschillende doelgroepen van de gemeente Oss.

Aan het woord
Erik Biemans, organisatieadviseur bij de gemeente Oss (tot september 2015).


Waarom wilde de gemeente Oss de ‘Vonken van Inspiratie’ organiseren?
“Als gemeente bevind je je in een complexe omgeving, onder andere door de vele doelgroepen die je bedient: de inwoners van Oss, onze partners, de bedrijven en ons eigen gemeentebestuur bijvoorbeeld. Het is belangrijk om als gemeentelijke organisatie goed en effectief samen te werken. Hiervoor moeten we omgaan met snelle ontwikkelingen. Om die reden is Innovatie Oss opgericht en zijn we de Vonken van Inspiratie gaan organiseren.”

Hoe bent u bij Idee en Concept terechtgekomen?
“Dat is eigenlijk wel grappig. Ik had als organisatieadviseur een tweet verstuurd waarin ik aangaf dat we op zoek waren naar een spreker voor de eerste Vonk van Inspiratie. Idee en Concept reageerde meteen, net als enkele andere partijen trouwens. Ze hadden een idee voor een lezing en opperden Wim Daniëls als spreker. Hun plan was heel concreet en sloot uitstekend aan bij wat we zochten.”

Hoe zag de uiteindelijke lezing er uit?
“Peter opende de bijeenkomst met een presentatie over inspiratie, samenwerking, het kantelen van het sociale domein en meer. Hij gebruikte veel termen die we in een van de voorgesprekken hadden genoemd en gaf er een leuke twist aan. Ook hield hij ons op basis van ons eigen ambtelijke taalgebruik een spiegel voor. Dat deed hij overigens niet belerend, maar op een heel eigen, ludieke en ontspannen wijze.”

En de bijdrage van Wim Daniëls?
“Wim Daniëls is in Nederland een grote naam en dat is wat we wilden, zeker voor de eerste editie. Ook hij hield het luchtig: op basis van het woord ‘inspireren’ hield hij een heel interessant betoog. Hij legde uit dat inspireren uit het Latijn komt en voor ademen staat. Net zoals je zonder zuurstof niet kunt leven, heb je ook in je werk levenslust nodig. Met die insteek heeft hij het onder andere gehad over samenwerking en het opzetten van een effectieve organisatie.”

Hoe was de samenwerking met Idee en Concept?
“Heel goed. De voorbereiding was degelijk, ze namen de tijd om ons te leren kennen en kwamen met bruikbare ideeën. Ze werken heel toegankelijk, maken snel persoonlijk contact en creëerden een ontspannen sfeer, zonder het doel van de bijeenkomst uit het oog te verliezen.”

Wat is de concrete winst van de inspiratiemiddag?
“Peter en Wim hebben anderhalf uur lang ruim honderd medewerkers weten te boeien. Je zag dat de aanwezigen geïnspireerd raakten en onderling het gesprek aangingen. Later hebben we heel veel positieve feedback gekregen, ook van onze directie. Ik zou zonder twijfel opnieuw met hen in zee gaan voor inspiratie.”