займ на карту

Het Hooghuis – locatie Titus Brandsmalyceum
Communicatie – Voorlichtingsfilm

“Al onze collega’s herkennen zich in de film”

Opdrachtgever
Het Titus Brandsmalyceum (TBL) maakt deel uit van scholengemeenschap Het Hooghuis, dat alle vormen van onderwijs verzorgt: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Op het TBL worden havo en vwo aangeboden.

Achtergrond
In 2012 zijn Het Hooghuis en het Mondriaan College (mavo en havo) gefuseerd. Sindsdien is de pure havo-tak (voorheen onderdeel van het TBL) ondergebracht bij het Mondriaan College. Het TBL wilde die herpositionering goed en duidelijk communiceren, vooral richting ouders en leerlingen.

Aan het woord
Tom Brocks, rector van het TBL


Wat was de reden dat u Idee en Concept hebt ingeschakeld?
“We wilden leerlingen en ouders doelgericht informeren over het onderwijsaanbod binnen het TBL. Zeker na de fusie moest duidelijk zijn wat ze bij ons te kiezen hebben. Naast het havo- en vwo-onderwijs wilden we ook ons gepersonaliseerde leren onder de aandacht brengen. We werken namelijk op maat aan de individuele talenten van onze leerlingen.”

Hoe zijn jullie bij Idee en Concept terechtgekomen?
“We zijn begonnen met een offertetraject. Prijs was niet doorslaggevend, creativiteit wel. Van de drie inschrijvers viel het plan van Peter en Dorette direct op. Ze hadden hun plan voor een film van 120 seconden al tot in detail uitgewerkt. Snelheid, creativiteit, humor: alles zat erin. Ze hadden zelfs al korte teksten voorbereid.”

Hoe verliep de daadwerkelijke realisatie?
“Eveneens boven verwachting. Het moest in erg korte tijd gebeuren, en dat is nog gelukt ook. Op basis van de input van teamleiders hebben ze een draaiboek gemaakt en in twee dagen tijd zijn vervolgens alle opnames gemaakt. Strak voor de deadline is alles opgeleverd. Later hebben ze nog een kwaliteitsslag gemaakt met het geluid.”

Bent u tevreden over het eindresultaat?
“Zeker! Het is een heel bruikbaar en krachtig communicatiemiddel geworden, dat bijvoorbeeld de vaste opening is op onze informatieavonden. Met de korte film kunnen we in weinig tijd op een aantrekkelijke manier veel informatie geven.”

Wat levert de film u daadwerkelijk op?
“Dat is lastig om te beoordelen, omdat het aantal nieuwe aanmeldingen van veel meer factoren afhankelijk is. Wat wél meetbaar is: al onze collega’s herkennen zich in de film. Hij geeft een uitstekende samenvatting van ons onderwijs en de bijbehorende innovaties. Leerlingen en ouders krijgen precies de informatie die ze nodig hebben om een weloverwogen keuze te maken.”

Wat is voor u de meerwaarde van Idee en Concept?
“Peter en Dorette kennen het onderwijs en weten hoe er in ons vak gecommuniceerd wordt. De combinatie van hun creativiteit, volledigheid en kennis – zowel van het onderwijs als op het gebied van communicatie – is uniek. Ze begrijpen als geen ander wat we nodig hebben.”