займ на карту

Provincie Noord-Brabant
Dagvoorzitterschap – Samenwerking

“Juist dat lied is bij veel aanwezigen blijven hangen”

Opdrachtgever
Eén van de taken van de Provincie Noord-Brabant is de ontwikkeling van de Brabantse ruimte en economie. Daaronder vallen ruimtelijke inrichting en ontwikkeling, bereikbaarheid, openbaar vervoer en de culturele identiteit.

Achtergrond
In 2012 besloot de Provincie om nauwer en constructiever te gaan samenwerken met lokale overheden. Op het gebied van verkeersveiligheid vond hiervoor de aftrap plaats tijdens een symposium voor vertegenwoordigers van algemene bestuursvormen. Voor die dag zocht de Provincie een dagvoorzitter.

Aan het woord
Projectleider verkeersveiligheid


Waarom een intensievere samenwerking met lokale overheden?
“Voorheen werd er op zowel provinciaal als lokaal niveau beleid ontwikkeld. Dat wilden we beter op elkaar afstemmen. De Provincie vervult nu meer een regiefunctie en daarnaast nemen we een faciliterende, samenwerkende rol aan. Dat heeft onder meer geleid tot het Brabants Verkeersveiligheidsplan, met als ambitie om het aantal verkeersdoden in Brabant naar nul terug te brengen. In augustus werd dat plan gelanceerd met een symposium.”

Hoe zijn jullie bij Idee en Concept terechtgekomen voor het dagvoorzitterschap?
“Ik kende Peter van zijn rol op televisie: hij presenteerde een gespreksprogramma op Omroep Brabant. Daarin kwam hij open en sympathiek over, het programma sloeg daardoor erg aan. Ik dacht toen direct: dat is een goede voor ons.”

Hoe verliep de samenwerking?
“Het was een vrij kort traject, omdat het maar om één dag ging. We hadden iemand nodig die er een geheel van kon maken. Peter heeft dat prima gedaan. Hij heeft de sprekers bijvoorbeeld op een uiterst toegankelijke manier geïnterviewd. Hij is in gesprek gegaan met een gedragspsycholoog, een ondernemer en Koos Spee, de voormalig landelijk verkeersofficier van justitie. Dat ging allemaal heel spontaan en in een lekker vlot tempo. En vooral het lied dat hij maakte, herinner ik me nog goed.”

Het lied?
“Dat was een ludieke eigen bijdrage van Peter. Hij had, op eigen initiatief, een lied geschreven over verkeersveiligheid. Wij zagen er een meerwaarde in, dus besloten we dat hij het op de dag zelf mocht zingen. Juist dat lied is uiteindelijk bij veel aanwezigen blijven hangen.”

Wat zijn voor jou de sterke punten van Idee en Concept?
“Het enthousiasme, de innovatieve manier van denken en werken én het onderhoudende karakter van Peter als persoon. Zijn open manier van interviewen maakt dat een gesprek heel spontaan overkomt. Daardoor is hij in staat om een grote groep mensen te boeien.”